Maciej Chodziński, „Stany skupienia” / Paweł Kulczyński, „Periodicty of Mass Extinctions”

Miejsca #1, Gdańsk, dawna kotłownia przy ul. Ogarnej 35/36, styczeń 2017

Organizator: Instytutu Kultury Miejskiej
Kuratorka: Natalia Cyrzan